Odwodnienie fundamentów – kiedy jest niezbędne?

fastkrakow odwodnienie fundamentow

Zalana piwnica, zacieki widoczne na elewacji, gorsza izolacja, a nawet niestabilne, osuwające się fundamenty – to skutki braku odwodnienia domu. Aby im zapobiegać, stosuje się odwodnienia, które pozwalają na odprowadzenie nadmiaru wód z otoczenia budynku. Jak wygląda odwodnienie fundamentów? Kiedy konieczne jest jego wykonanie?

Czym jest odwodnienie fundamentów?

Odwodnieniem w budownictwie określa się odprowadzanie wody, która znajduje się na określonej nawierzchni czy w obiekcie. Za pomocą odwodnienia można zadbać również o odpowiedni stan fundamentów budynku, które stanowią jego posadę. Gdy nie będą prawidłowo odwodnione, a na działce będzie znajdować się duża ilość wody, może prowadzić to do poważnych konsekwencji. Celem odwodnienia fundamentów budynku jest wtedy odprowadzenie gromadzącej się przy nich wody na bezpieczną odległość, aby nie stanowiła ona zagrożenia. Obecnie najczęściej odwodnienie domu wykonuje się za pomocą drenażu opaskowego fundamentów, który umożliwia sprawne usunięcie wilgoci.

Więcej informacji na temat drenażu opaskowego fundamentów znajdziesz na stronie: https://fastkrakow.pl/drenaz-opaskowy-fundamentow-czyli-odwodnienie-wokol-domu/

Odwodnienie fundamentów domu – kiedy należy je wykonać?

Przeprowadzenie odwodnienia budynku konieczne jest w określonych sytuacjach, gdy woda zagraża fundamentom. Odwodnienie domu jest zalecane, gdy sama izolacja przeciwwilgociowa nie jest wystarczająca, aby zabezpieczyć budynek przed nadmiarem wilgoci. Wykonanie odwodnienia fundamentów wskazane jest w poniższych przypadkach.

Budynek znajduje się na gruncie nieprzepuszczalnym

Do gruntów nieprzepuszczalnych zalicza się głównie grunty zawierające dużą ilość glin, pyłów oraz iłów. Utrudniają one wchłanianie wód opadowych, szczególnie w trakcie roztopów czy intensywnych opadów, co powoduje niebezpieczeństwo dla fundamentów budynku.

Budynek znajduje się na gruncie przepuszczalnym, lecz pod nim znajdują się grunty nieprzepuszczalne

Problem ten występuje również wtedy, gdy grunt wierzchni jest przepuszczalny, lecz pod nim znajdują się spoiste grunty o gorszej przepuszczalności. Wówczas woda częściowo wchłania się w grunt, lecz zalega na jego głębszych warstwach i może dosięgać poziomu fundamentów budynku.

Budynek znajduje się na zboczu, skarpie

Wykonanie odwodnienia jest wskazane w sytuacji, gdy planuje się wykonanie budynku na terenach specyficznych, na przykład na zboczu albo na skarpie. Jest ono prowadzone niezależnie od typu gleby. W przeciwnym przypadku woda spływająca z góry będzie zatrzymywać się na fundamentach i może powodować ich osuwanie.

Budynek położony jest na terenie z wysokim poziomem wód gruntowych

Wskazane jest też odpowiednie odwodnienie w przypadku budowy na terenie o wysokim poziomie wód gruntowych. To szczególnie ważne wtedy, gdy budynek ma być podpiwniczony.

 

Jak ocenić, kiedy konieczne jest odwodnienie domu?

W celu określenia, czy konieczne jest odwodnienie domu, należy wcześniej przeprowadzić badania geologiczne i geotechniczne. Pozwalają one na ocenę rodzaju gruntów oraz poziomu wód gruntowych występujących na danym terenie. Pomoc specjalistów jak geolog z uprawnieniami geologiczno-inżynierskimi albo geotechnik będzie zatem nieoceniona, aby zapobiec poważnym problemom wynikającym z braku odwodnienia.

Jak odwadnia się fundamenty budynków?

Odwodnienie fundamentów wykonuje się za pomocą drenażu opaskowego. Jest to rodzaj systemu drenażowego służącego do odprowadzania wody. Drenaż opaskowy wykonuje się dookoła budynku, przy jego fundamentach, aby zabezpieczyć je przed niszczącym wpływem wód. Na system drenażowy składają się dwa główne elementy – rury drenarskie i studzienki drenarskie.

Rury drenarskie

Stosuje się rury z tworzyw sztucznych o karbowanej strukturze z otworami. Zabezpiecza się je również za pomocą włókniny filtracyjnej. Przez otwory woda wpływa do środka rury, skąd następnie jest odprowadzana do studzienek drenarskich. Rury drenarskie należy układać ze spadkiem, co pozwala na swobodny spływ wody. Z zewnątrz są one obsypywane za pomocą żwiru o granulacji 16-32 mm.

Studzienki drenarskie

Studzienki są umieszczane w miejscach, w których rury łączą się ze sobą, czyli najczęściej na narożnikach budynku. Za ich pomocą możliwe jest również oczyszczanie drenażu, ponieważ osadzają się w nich zabrudzenia. Woda z drenażu najczęściej jest odprowadzana do kanalizacji deszczowej. Gdy nie znajduje się ona na posesji, możliwe jest wyprowadzenie jej do rowów melioracyjnych lub studni chłonnych, które pozwalają na rozsączenie wód.

Dla uzyskania jeszcze lepszych efektów w ochronie przed nadmiarem wilgoci stosuje się również inne rozwiązania, na przykład monolityczne ściany w piwnicy, głębokie fundamenty, betony wodoszczelne. W skrajnych przypadkach konieczne może być wymienienie gruntu albo przeprowadzenie jego utwardzenia.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Co myślisz?

Avatar of Redakcja zWeb.pl

Napisane przez Redakcja zWeb.pl

zWEB to miejsce najciekawszych informacji z sieci takich jak ciekawostki, newsy, artykuły, plotki i inne. Dodaj znalezione treści komentując je i głosując na nie.

valencia kolejnym skalpem roberta lewandowskiego

Valencia kolejnym skalpem Roberta Lewandowskiego?

mezczyzna nalewa alkohol z karafki do szklanek

Karafki na nalewki – jakie wybrać?