Nowy taryfikator mandatów 2022

taryfikator

Nowy taryfikator mandatów 2022, który wejdzie w życie a w nim będzie 12 wykroczeń, za które kierowca może otrzymać jednorazowo aż 15 punktów karnych. Będzie wśród nich nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na pasy. Ponadto punkty karne znikną dopiero 2 lata po zapłaceniu mandatu.

Może przeciętny polski kierowca nie zarabia jeszcze tyle, co Niemiec. Austriak czy Hiszpan, ale przynajmniej stawki mandatów mamy na poziomie europejskim. Niewątpliwie nowe stawki wpłyną pozytywnie na poziom bezpieczeństwa, choć jednocześnie mogą zrujnować domowe budżety kierowców, którzy nie tyle z premedytacją złamali prawo, ile zdarzyło im się popełnić błąd.

Wykroczenia, za które mandat wynosi 4000 zł

 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone**
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały**
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy**
 • Niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w postępowaniu w sprawach o przestępstwo (nie mniej niż 4000 zł)

Wykroczenia, za które mandat wynosi 3000 zł

Nowy taryfikator mandatów 2022

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście**
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża**
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni** (czyli np. na placu pod hipermarketem – red.)
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu**
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem**
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania** (to może dotyczyć także rowerzystów! – red.)
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej**
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem**
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu**
 • Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych
 • Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez kierującego pojazdem mechanicznym**

Wykroczenia, za które mandat wynosi 2500 zł

 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu (minimalny mandat 500 zł)
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu

Zobacz również: Pijany ksiądz spowodował wypadek i złamał kręgosłup

Wykroczenia, za które mandat wynosi 2000 zł

 • Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu**
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone*
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały*
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy*
 • Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych
 • Niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (nie mniej niż 2000 zł)

Wykroczenia, za które mandat wynosi 1500 zł

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście*
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża*
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni*
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu*
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem*
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania*
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej*
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem*
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu*
 • Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych*
 • Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez kierującego pojazdem mechanicznym*
 • Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznym (czyli np. rowerzystę, pieszego – red.)

Jak bezpiecznie jechać samochodem z dzieckiem na urlop

Wykroczenia, za które mandat wynosi 1200 zł

 • Zatrzymywanie się/parkowanie na „kopercie” dla inwalidów

Wykroczenia, za które mandat wynosi 1000 zł

 • Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu*
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

Mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości

 • do 10 km/h – 50 zł
 • o 11–15 km/h – 100 zł
 • o 16–20 km/h – 200 zł
 • o 21–25 km/h – 300 zł
 • o 26–30 km/h – 400 zł
 • o 31–40 km/h – 800 zł/1600 zł** 
 • o 41–50 km/h – 1000 zł/2000 zł**
 • o 51–60 km/h – 1500 zł/3000 zł**
 • o 61–70 km/h – 2000 zł/4000 zł**
 • o 71 km/h i więcej  – 2500 zł/5000 zł**

Inne wykroczenia

 • Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m – 300-500 zł
 • Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić 200-400 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystającego z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów i pieszych, obowiązku poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, ustąpienia pierwszeństwa pieszemu lub nieutrudnienia ruchu pieszemu – 300 zł
 • Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu – 300−500 zł
 • Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem – nie więcej niż 300 zł
 • Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji – 300 zł za każdą osobę, nie więcej niż 3000 zł
 •  Niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości – dwukrotność wysokości grzywny przewidzianej za dane wykroczenie, nie niższa niż 800 zł. Tu pojawia się wątpliwość: najwyższy mandat za przekroczenie prędkości to 5000 zł, dwukrotność tej kwoty to 10 000 zł, a zatem o 2000 więcej niż wynosi maksymalny mandat za to wykroczenie przewidziany w ustawie. Wkradł się błąd?
 • Tamowanie lub utrudnianie ruchu przez kierującego pojazdem mechanicznym – 500 zł

Źródło informacji

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Co myślisz?

Avatar of Redakcja zWeb.pl

Napisane przez Redakcja zWeb.pl

zWEB to miejsce najciekawszych informacji z sieci takich jak ciekawostki, newsy, artykuły, plotki i inne. Dodaj znalezione treści komentując je i głosując na nie.

Top 10 najczystszych krajow na swiecie 2022 kopia

Top 10 najczystszych krajów na świecie 2022

netfixx kopia

Netflix będzie blokował konta?