Umowa franczyzowa – na które punkty zwrócić uwagę?

adobestock 334730900

Umowa franczyzowa to dokument, który określa podstawowe prawa i obowiązki stron – a więc franczyzodawcy oferującego know-how, logotyp i niezbędne wyposażenia oraz franczyzobiorcy zobowiązującego się do prowadzenia sklepu sieci.

Umowa to warunek franczyzy. Przed jej podpisaniem warto zwrócić uwagę, czy ma ona odpowiednie elementy. Zanim się ją parafuje, trzeba też spełnić określone wymogi formalne.

Najważniejsze elementy umowy franczyzowej

Do najważniejszych elementów umowy franczyzowej, których nie można pominąć przy jej spisywaniu, należą zasady przystąpienia do franczyzy i czas trwania kontraktu, obszar działania franczyzobiorcy, kwestie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz działalności konkurencyjnej na wybranym terytorium, zasady szkoleń, wysokość opłat za licencję i prowadzenie działalności marketingowej oraz ustalenia dotyczące sposobów rozwiązania umowy. Tylko wtedy, gdy umowa franczyzowa zawiera takie elementy, jest kompletna.

Kiedy można podpisać umowę franczyzową – wymogi formalne

Jak wybierać ogrodzenia?

Do parafowania umowy franczyzowej niezbędne jest spełnienie przez franczyzobiorcę określonych wymogów formalnych. Przede wszystkim na samym początku trzeba złożyć wniosek do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) o założenie firmy. Niezbędna jest również rejestracja w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT czynny (przy pomocy dokumentu VAT-R) oraz przedstawienie zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS-ie i US-ie, gdy wcześniej prowadziło się działalność gospodarczą. Franczyzodawca będzie chciał także sprawdzić, czy osoba podpisująca z nim umowę nie jest zadłużona. Do skorzystania z oferty franczyzy może zatem wymagać zgody na sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Długów. Takie zasady stosuje m.in. popularna franczyza Żabka, która ma ponad 8 tysięcy sklepów w różnych miejscowościach na terenie całego kraju.

Franczyza – wymogi w stosunku do obcokrajowców

Oferta franczyzy jest dostępna także dla obcokrajowców. Aby taka osoba mogła podpisać umowę i otworzyć franczyzę, musi jednak przedstawić dodatkowe dokumenty. Należą do nich m.in. zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy albo ważna Karta Polaka z wizą oraz wnioskiem o wydanie karty pobytu. Osoba, która chce skorzystać z oferty franczyzy w Polsce, musi ponadto posługiwać się komunikatywnym językiem polskim. Niekoniecznie trzeba ten fakt potwierdzać certyfikatami. Zwykle wystarczy rozmowa rekrutacyjna, by przekonać się, czy kandydat na prowadzącego sklep franczyzowy spełnia wymagania sieci. Franczyzodawca może wymagać ponadto poręczycieli i wpłaty kaucji. Przykładowo, warunkiem franczyzy Żabka jest to, by obcokrajowiec miał dwóch poręczycieli lub jednego i zabezpieczenie w kwocie 25 tysięcy złotych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Co myślisz?

Avatar of Redakcja zWeb.pl

Napisane przez Redakcja zWeb.pl

zWEB to miejsce najciekawszych informacji z sieci takich jak ciekawostki, newsy, artykuły, plotki i inne. Dodaj znalezione treści komentując je i głosując na nie.

c44168ccd9045c0b63de6800b635

Jak bezpiecznie jechać samochodem z dzieckiem na urlop

Apel Episkopatu przed Wszystkich Świętych reaguje na prośbę ministra