Bezrobocie – Na czym polega? Komu przysługuje i na jakich warunkach

pexels ron lach 9832698

Każdy dorosły człowiek potrzebuje w swoim życiu pracy, by zarabiać pieniądze na zaspokojenie swoich potrzeb. Niestety, czasami oczekiwania pracodawcy i pracownika mogą znacząco się rozmijać, co prowadzi do sytuacji w której osoba zdolna do wykonywania pracy, traci ją lub nie może jej zdobyć. Status osoby bezrobotnej (niezatrudnionej, nieprowadzącej własnej działalności gospodarczej i nieposiadającej innego źródła dochodu) nie powinien być jednak traktowany jak wyrok. Już sama rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy zapewnia określone korzyści, pozwalając wrócić do grona zatrudnionych.

Osoba, która w ciągu ostatniego 1,5 roku przepracowała 365 dni zarabiając przy tym przynajmniej minimalne krajowe wynagrodzenie, po zarejestrowaniu będzie uprawniona do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Nie są to olbrzymie kwoty, ale dla osoby bez innego źródła dochodów to nieocenione wsparcie. Rejestracja otwiera także drzwi do wielu innych, ciekawych możliwości.

Wsparcie w poszukiwaniach

Powiatowe Urzędy Pracy mają obowiązek pomagać osobom pozostającym bez zatrudnienia w znalezieniu nowej pracy. Oferty, które spływają do urzędu, zwykle trudno zaliczyć do tych wymarzonych. W dodatku, kandydat nie ma możliwości swobodnego ich rozpatrywania. Odrzucenie oferty z PUP wiąże się bowiem z utratą statusu osoby bezrobotnej (i związanych z nim udogodnień jak np. ubezpieczenie zdrowotne dla siebie i współmałżonka) na dłuższy okres czasu:

  • na 120 dni (przy pierwszym odrzuceniu)
  • na 180 dni (przy drugim odrzuceniu)
  • na 270 dni (przy trzecim i każdym kolejnym odrzuceniu).

Wyjątkiem od tej reguły są jedynie sytuacje, kiedy na podjęcie wskazanej pracy nie pozwalają inne czynniki, takie jak np. stan zdrowia, konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem lub odległość miejsca wykonywania pracy od miasta, w którym mieszka osoba bezrobotna. Choć zasady te mogą wydawać się drakońskie, należy pamiętać, że zasiłek oraz ubezpieczenie jest wypłacane ze środków publicznych, więc w interesie społecznym jest, aby każda zarejestrowana w PUP osoba jak najszybciej “stanęła na nogi”. Z tego punktu widzenia, niemal każda praca jest lepsza od braku pracy. Szybkie podjęcie zatrudnienia na nowo zapobiega także obniżeniu poczucia własnej wartości, stanom depresyjnym, itd.

Odpowiedzialne ubezpieczenie

Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej pozwala na uzyskanie tytułu do ubezpieczenia dla siebie i współmałżonka. W praktyce pozwala to m.in. na uzyskanie pomocy medycznej w przypadku choroby lub wypadku. Jest to jeden z ważniejszych atutów rejestracji w PUP, ponieważ osoby pozostające bez źródła dochodów zwykle nie posiadają oszczędności, pozwalających na podejmowanie drogich terapii i badań w prywatnych ośrodkach.

Rozwój zawodowy

PUP pomagają osobom bezrobotnym również poprzez dostęp do rozmaitych programów aktywizujących, dając możliwość odbywania kursów i szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, opanowania nowych umiejętności, zdobywania uprawnień i certyfikatów, czy przebranżowienia. Ten rodzaj wsparcia jest w całości finansowany ze środków publicznych, więc dla osoby szukającej pracy może stanowić bardzo dobry punkt wyjścia do poszukiwań. Programy zwykle skonstruowane są tak, aby wzmacniać jakąś grupę wykluczoną z rynku pracy, np. osoby starsze, niepełnosprawne, absolwentów co dla przedstawicieli tych grup ma także pewien walor motywacyjny – pozwala uwierzyć w swoje możliwości i spoglądać w przyszłość z nadzieją.

Drzwi do własnego biznesu

Szczególną formą pomocy ze strony PUP są programy dofinansowania własnej działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji do kilkudziesięciu tysięcy złotych muszą przedstawić biznesplan do oceny oraz przejść kilka etapów kwalifikacji. Dla osób młodych, chcących się uczyć i nieposiadających większych zobowiązań jest to wymarzona oferta.Tego typu inicjatywy są niekiedy połączone także z częścią szkoleniową, kontaktem z doświadczonymi przedsiębiorcami, itd., więc dla osób poważnie zastanawiających się nad otwarciem własnego biznesu stanowi to dodatkowy wabik i niekwestionowany atut.

Utrata pracy jest jednym z najgorszych doświadczeń w życiu dorosłego człowieka. Dzięki wsparciu z Powiatowego Urzędu Pracy można jednak postarać się, by skrócić czas pozostawania bez zatrudnia, a nawet twórczo go wykorzystać, zdobywając nowe kwalifikacje, czy otrzymując wsparcie przy przejściu na samozatrudnienie. Inne świadczenia, takie jak zasiłek dla bezrobotnych czy darmowe ubezpieczenie zdrowotne pozwalają na względne bezpieczeństwo socjalne w tym trudnym czasie. Nie warto z tych form wsparcia rezygnować.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar of Redakcja zWeb.pl

Napisane przez Redakcja zWeb.pl

zWEB to miejsce najciekawszych informacji z sieci takich jak ciekawostki, newsy, artykuły, plotki i inne. Dodaj znalezione treści komentując je i głosując na nie.

istock 1179188076 1

Outsourcing IT: Kluczowe kroki do osiągnięcia sukcesu w zewnętrznym zarządzaniu zasobami technologicznymi

iStock 817724848

Jak bezpiecznie przejść przez proces zatwierdzenia układu? 5 kroków do sukcesu w postępowaniu restrukturyzacyjnym